Fotometrické súbory svietidiel – eulumdat


Pre užívateľov výpočtových programov sme pripravili databázu fotometrických súborov (.ldt) našich výrobkov.

Fotometrické súbory svietidiel

Software na výpočet udržiavacieho činiteľa


Software ponúka výpočet udržiavacieho činiteľa podľa konkrétnych údajov osvetľovaného priestoru, databázu svietidiel a svetelných zdrojov, grafické priebehy svetelnotechnických parametrov použitých svietidiel a svetelných zdrojov, možnosť rozšírenia databázy svietidiel a svetelných zdrojov podľa požiadaviek užívateľa a generovaný plán údržby osvetľovacej sústavy s možnosťou tlače. Stiahnite si bezplatnú demoverziu a vyskúšajte si prácu a ovládanie programu.

Software na výpočet udržiavacieho činiteľa

Software určený pre návrh umelého, združeného a denného osvetlenia


Stiahnuť software

Stiahnuť software Relux