HELIOS Lighting, spol. s r.o.


HELIOS Lighting, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom v Nových Zámkoch, patrí medzi lídrov v oblasti projektovania osvetľovacích sústav a v dodávkach elektrických svietidiel na Slovensku. Spoločnosť založená v roku 1994 ponúka komplexné riešenia osvetľovacích sústav od ekonomického a energetického auditu, projektovej dokumentácie, návrhu regulácie a riadenia osvetľovacej sústavy, výroby svietidiel až po realizáciu ukončenú revíznou správou. Technické vybavenie prevádzky spoločnosti a dlhoročné skúsenosti zamestnancov v oblasti vývoja a výroby elektrických svietidiel, ako aj projektovania osvetľovacích sústav, sú zárukou odbornosti a vysokej kvality realizovaných zákazok.

Okrem realizácie vlastných projektov sa spoločnosť HELIOS Lighting venuje aj zákazkovej výrobe svietidiel pre zahraničných partnerov. Podiel exportu na celkových tržbách spoločnosti predstavuje cca. 20%.

Keď sa rozhodujete, koho zvoliť za partnera v oblasti svietidiel a osvetľovania, neváhajte a kontaktujte HELIOS Lighting. Dlhoročné skúsenosti, profesionalita, komplexnosť a ústretovosť sú zárukou našich budúcich úspešných spoločných projektov.