Dňa 22. septembra 2016 sa v priestoroch reštaurácie PERLA v Nových Zámkoch uskutočnil odborný seminár a diskusné fórum na tému

LED osvetlenie


Organizačným a odborným garantom seminára bola spoločnosť HELIOS Lighting, spol. s r.o. Celodenného seminára sa zúčastnilo viac ako 45 projektantov elektro, zástupcovia elektromontážnych firiem a prevádzkovateľov osvetlenia. Bohatý odborný program zabezpečili obchodní partneri a dlhoroční známi a priatelia spoločnosti HELIOS Lighting. Odborné prednášky boli na nasledovné témy :

Energetická a ekonomická efektívnosť osvetľovacích sústav s LED svietidlami
( HELIOS Lighting, spol. s r.o., - Ing. Ladislav Decsi, CSc. )

Parametre LED svietidiel pre projektovanie osvetľovacích sústav
( HELIOS Lighting, spol. s r.o., - Ing. Tomáš Mészáros )
( ASPERIA Tech, s.r.o., Praha – Ing. Adam Vaňko )

Regulácia a riadenie osvetľovacích sústav s LED svietidlami
( DNA Slovakia, s.r.o., Nové Zámky – Miloš Kiss )

Istenie svetelného obvodu s LED svietidlami
( JDC, s.r.o., Sučany – Ing. Alek Tropp )

Prepäťová ochrana svetelného obvodu s LED svietidlami
( KIWA, spol. s r.o., Nitra – Ing. Jozef Černička, CSc. )

Najčastejšie príčiny nevyhovujúcej revíznej správy inštalácie verejného osvetlenia
( Ing. Jozef Bucha – revízny technik, Nové Zámky )

Novinkou bola tzv. téma na vyžiadanie, ktorú si v predstihu mohli účastníci seminára zaradiť do programu. Diskusia, ktorá trvala do neskorých poobedných hodín bola podľa odozvy zúčastnených, prínosom pre všetkých. Podľa uskutočnenej anonymnej ankety je záujem o podobné akcie aj v budúcnosti, minimálne 2x do roka. Takže sa už teraz tešíme na jarné stretnutie v nových, hlavne väčších priestoroch .

Fotky z odborného seminára


Pozrite si taktiež náš:

I. Odborný seminár - LED osvetlenie

II. Odborný seminár - LED osvetlenie – čo s tým ?

III. Odborný seminár - LED osvetlenie – čo s tým ?