Dňa 21. septembra 2017 sa v priestoroch reštaurácie Čárda Trojmetrovka v Andovciach uskutočnil odborný seminár a diskusné fórum na tému

LED osvetlenie – čo s tým ?


Organizačným a odborným garantom seminára bola spoločnosť HELIOS Lighting, spol. s r.o. Celodenného seminára sa zúčastnili prevažne projektanti elektro, zástupcovia elektromontážnych firiem a prevádzkovatelia osvetlenia. Bohatý odborný program zabezpečili obchodní partneri a dlhoroční známi a priatelia spoločnosti HELIOS Lighting. Odborné prednášky boli na nasledovné témy :

Nové LED svietidlá, projekty a realizácie spoločnosti HELIOS Lighting, spol. s r.o. za posledný rok
( HELIOS Lighting, spol. s r.o., - Ing. Tomáš Mészáros )

Projektovanie svetelných obvodov s LED svietidlami
( STU Bratislava, Ing. Peter Janiga, PhD. )

Inovácia LED driverov
( JDC, s.r.o., Sučany – Ing. Alek Tropp )
( JDC, s.r.o., Sučany – Juraj Klein )

Je rozdiel medzi LED osvetľovacou sústavou a osvetlením s výbojkami ?
( HELIOS Lighting, spol. s r.o., - Ing. Ladislav Decsi, CSc. )
( ASPERIA Tech, s.r.o., Praha – Ing. Adam Vaňko )

Najčastejšie príčiny nevyhovujúceho protokolu o meraní svetelnotechnických parametrov osvetľovacej sústavy
( MARIALUX, s.r.o., Veľké Lovce - Ing. František Krasňan, PhD. )

Regulácia a riadenie osvetľovacích sústav s LED svietidlami
( DNA Slovakia, s.r.o., Nové Zámky – Miloš Kiss )

Fotky z odborného seminára


I. Odborný seminár - LED osvetlenie

II. Odborný seminár - LED osvetlenie – čo s tým ?

III. Odborný seminár - LED osvetlenie – čo s tým ?