Dňa 20. septembra 2018 sa v priestoroch reštaurácie Čárda Trojmetrovka v Andovciach uskutočnil odborný seminár a diskusné fórum na tému

LED osvetlenie – čo s tým ?


Organizačným a odborným garantom seminára bola spoločnosť HELIOS Lighting, spol. s r.o. Celodenného seminára sa zúčastnili prevažne projektanti elektro, zástupcovia elektromontážnych firiem a prevádzkovatelia osvetlenia. Bohatý odborný program zabezpečili obchodní partneri a dlhoroční známi a priatelia spoločnosti HELIOS Lighting. Odborné prednášky boli na nasledovné témy :

Energetická hospodárnosť budov
( STU Bratislava, Ing. Peter Janiga, PhD. )

Inovácia LED driverov
( JDC, s.r.o., Sučany – Ing. Alek Tropp )
( JDC, s.r.o., Sučany – Juraj Klein )

Novinky v STN EN pre verejné osvetlenie
( STU Bratislava, Ing. Peter Janiga, PhD. )

Bezdrôtový riadiaci systém - ZigBee
( HELIOS Lighting, spol. s r.o., - Ing. Tomáš Mészáros )

Regulácia a riadenie osvetľovacích sústav s LED svietidlami
( DNA Slovakia, s.r.o., Nové Zámky – Miloš Kiss )

Fotky z odborného seminára


Pozrite si taktiež náš:

I. Odborný seminár - LED osvetlenie

II. Odborný seminár - LED osvetlenie – čo s tým ?

III. Odborný seminár - LED osvetlenie – čo s tým ?